Naar Servië geëmigreerd? Welk erfrecht geldt?

erfenis, erfrecht, emigratie, Servië

Ana is een Servische dame en was getrouwd in gemeenschap van goederen met een Nederlander. Zeven jaar nadat ze samen naar Servië zijn geëmigreerd is Jacob overleden. 

Nu is het voor Ana en haar stiefdochters Marjan en Lisa, die in Nederland wonen, volledig onduidelijk hoe en waar zij de nalatenschap moeten gaan afwikkelen. Want Jacob had geen testament. 
Jacob en Ana hadden een bank- en spaarrekening in Nederland, een aantal rekeningen in Servië, een tweede woning (onder hypotheek) in Den Haag en een woonhuis in Belgrado.

Ana is bij een aantal notarissen en advocaten in Servië langs geweest om te informeren welke stappen ze moet ondernemen. Daar is Ana niet wijzer van geworden. En zeker omdat het beroep notaris in Servië in de kinderschoenen staat en omdat men daar geen kennis van het Nederlandse erfrecht heeft.

Bij de Nederlandse notarissen is het niet veel anders: de kennis van de erfrechtregels van Servië ontbreekt.

Welk erfrecht geldt als een Nederlander in Servië woont en daar overlijdt? 
Wat mogen de erfgenamen wel en wat mogen zij beslist niet?
Moeten zij de eerste stappen zetten of worden zij vanzelf bij de rechtbank uitgenodigd? 
Waar is de erfbelasting over deze nalatenschap verschuldigd?

Ana had veel vragen. 

Iedereen in haar vriendenkring riep van alles en nog wat, dat ze niet zo goed meer wist wat ze ermee moest. En ze kon het niet van zich afzetten, het bleef malen in haar hoofd: 'Wat moet ik doen? En wat vooral niet?' Ze sliep slecht, raakte verkrampt, moedeloos, uitgeput en onrustig. Ze voelde zich eenzaam en alleen.

Ik werd door Ana op een vrijdagmiddag gebeld. 'Als door de bliksem getroffen, bent u mijn enige redding. Jacob zei altijd dat alles van mij blijft en dat ik me geen zorgen hoefde te maken, maar mijn advocate in Belgrado zei dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen!' - zei ze.

Ik werd ontroerd door haar verhaal en voelde enorm met haar mee. Dat haar overleden man besloten heeft om in Servië te worden begraven, greep me naar de keel. Groot was zijn liefde voor dit land. Zonder het ooit te hebben geweten welke consequentie zijn emigratie heeft, als hij zou komen te overlijden.

Hoe kwam Ana bij mij terecht? 

Ze werkte jaren lang als tolk-vertaalster bij het Joegoslavische tribunaal in Den Haag en kwam regelmatig bij dezelfde kapster als ik. In Scheveningen, toen nog aan de overkant van het Kurhaus. 

Niet wetend wie ze in Nederland moest benaderen, belde ze haar kapster Amira op om te vragen of zij misschien iemand kende die haar zou kunnen helpen. 

Toevallig kende Amira mij goed, want ik kwam er regelmatig. Want als kapster knip je niet alleen haren, je voert ook een gesprek met je klant. Alle mogelijke onderwerpen passeerden de revue: kinderen, zorgen, belangstellingen, werk... Amira wist aan Ana te vertellen wat ik deed en dat ik haar zou kunnen helpen.

Dezelfde dag nog belde Ana mij op. Ik probeerde haar vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ze ging zich beetje bij beetje lichter voelen, spanningen in haar lijf werden minder en na een uurtje ervoer ze een diepe opluchting. Ze wist precies welke stappen er nodig waren om haar nalatenschap af te wikkelen.

Hoe zal Ana ter werk gaan?

1. Haar man Jacob had geen testament, waarmee hij een rechtskeuze had kunnen maken. 

2. Omdat Jacob een Nederlandse nationaliteit had, maar op het moment van zijn overlijden meer dan 5 jaar in Servië heeft gewoond, zijn de erfrechtregels van Servië van toepassing! 

3. Meteen na het overlijden mogen Ana en haar stiefdochters niet bij het vermogen van Jacob. Alle rekeningen worden geblokkeerd, totdat de nalatenschap in Servië is afgewikkeld. En dit kan wel wat langere tijd in beslag nemen, zeker omdat deze nalatenschap internationale aspecten heeft en de rechtbank in Servië er niet dagelijks mee te maken krijgt. 

4. Ana en haar stiefdochters zullen binnen een paar maanden door de rechtbank in Servië uitgenodigd worden om te verschijnen in de rechtszaal. Zodat zij zich over deze nalatenschap kunnen uitspreken.  

5. Marjan en Lisa kunnen kiezen om zelf bij de zitting aanwezig te zijn, maar dan moeten zij wel een tolk zien te vinden die Servisch spreekt. Of kunnen zij een volmacht aan Ana (of een eigen advocate) geven om namens hen hun erfdeel te aanvaarden. 

6. Ana, Marjan en Lisa moeten alle documentatie naar de rechtbank meenemen die kan duiden dat er vermogen is, in Servië en Nederland. Indien er schriftelijke overeenkomsten zijn over de nalatenschap van Jacob, moeten deze tevens worden overhandigd. Indien er mondelinge overeenkomsten zijn, moeten de getuigen aanwezig zijn om dat te bevestigen. Alles moet vertaald zijn in het Servisch, door een beëdigde tolk-vertaler. 

7. Pas als alle documentatie aangeleverd is, alle getuigen verhoord zijn, en alle drie de erfgenamen het met elkaar eens zijn, kunnen ze de nalatenschap aanvaarden en verdelen. Bij onenigheden kan de afwikkeling jaren lang duren, wat in Servië eerder regel dan uitzondering is. 

8. De kinderen van Jacob kunnen hun erfdeel meteen opeisen, want Servië kent geen vorderingen die pas naar 2de overlijden opeisbaar worden. Dit zal voor Ana vervelende consequenties hebben, want ze zal de woning in Belgrado moeten verkopen om haar stiefdochters te kunnen uitbetalen. 

9. Jacob heeft minder dan 10 jaar in Servië gewoond. Dit betekent dat Nederland nog steeds mag heffen voor de erfbelasting! En dan over al het vermogen dat in het nalatenschap van Jacob valt, in Servië en in Nederland.

10. Het is zelfs zo dat ook het land waar Jacob zijn laatste woonplaats had heffingsbevoegd is voor zijn vermogen in Servië. Hierdoor zal er mogelijk dus twee keer hetzelfde erfbelasting geheven worden. 

Ja, dit wordt een complexe zaak, die tijd vereist. Hopelijk komen de erfgenamen er samen uit.

Gelukkig ken ik een goede advocate en notaris in Belgrado die Ana, Marjan en Lisa kunnen helpen. Daar werk ik mee samen. In Nederland kan ik de erfbelasting voor hun drieën afhandelen. 

Ana gaat met mijn voorstel akkoord. Ze is gerustgesteld, en zegt: 'Nu pas valt er een last van mijn schouders af. Ik hoop vannacht zonder slaapmiddelen in slaap te vallen.'

We spreken af om met elkaar kennis te maken, als zij weer naar Nederland komt. 

'We gaan ook een kopje koffie drinken. Samen met Amira, op de boulevard van Scheveningen. Ik trakteer' - zei ze.  

................

Woont u als Nederlander in het buitenland of bent u van plan om te emigreren? Waar naartoe? Woont u als buitenlander in Nederland? Hebt u een dubbele nationaliteit?

Ik heb al een aantal klanten met een dubbele nationaliteit geholpen om hun nalatenschap stressvrij af te wikkelen. 
Een aantal anderen (voornamelijk expats) heb ik geadviseerd bij het opstellen van een testament in Nederland. 
En ik krijg steeds meer vragen van Nederlanders die een tweede huis in het buitenland hebben en aldaar wonen, en willen weten welke consequenties dat op hun erfenis heeft. 

Wilt u ook weten in welk land u een testament moet opmaken, zodat uw laatste wil voldoet aan uw wensen? En wat u nu alvast moet regelen om uw laatste wil tot uitvoer te brengen?

Hebt u mijn hulp daarbij nodig? Bel naar 06 - 26 582 695 of zend mij een persoonlijk bericht naar info@alles-geregeld.nu. Ik help u graag.

.................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen DIRECT in uw e-mailbox? Geïnteresseerd? 
U kunt zich hier aanmelden.

.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.