Lening als erfenis?

erfenis, nalatenschap, lening


Problemen bij de verdeling van de erfenis liggen altijd op de loer. Weet u hoe een erfenis moet worden verdeeld als 1 van de erfgenamen een lening heeft bij de overledene, en de andere niet?

Marja's broer Jan is net overleden. Hij was niet getrouwd en had geen kinderen. Marja en haar zus Saskia zijn dan de wettelijke erfgenamen geworden, omdat Jan geen testament had.


Na het overlijden van Jan waren er weinig financiële middelen op zijn bankrekening. Spaargeld had hij niet. Hij heeft verder geen bezittingen nagelaten, want hij woonde al 15 jaar in een huurwoning. Hij had wel een lening bij de notaris laten vastleggen, die hij met zijn zus Saskia is aangegaan. De lening aan Saskia bedraagt € 20.000 en is voor 10 jaar afgesloten.

Deze lening is het enige wat in de nalatenschap van Jan valt, omdat een vordering van de overledene als zijn bezit wordt beschouwd. Daarom is het niet zo vreemd dat beide erfgenamen (Marja en Saskia) over 'dit bezit' erfbelasting verschuldigd zijn. 

Marja is daar niet zo blij mee, want ze moet erfbelasting betalen over geleend geld aan Saskia, waar ze vermoedelijk nooit over zal beschikken.

Hoe veel erfbelasting moet Marja over deze lening betalen?

Haar erfenis bedraagt € 10.000, de helft van het bezit van Jan. Als zus van de overledene krijgt zij een lage vrijstelling van € 2.173, en over het restant van € 7.827 moet zij een buitengewoon hoog tarief van 30% aan erfbelasting afdragen. In totaal is dat € 2.348,10. 

Kort samengevat: Marja heeft de zwaartepiet toegespeeld gekregen.

Wat kan Marja doen?

Scenario 1: De verschuldigde lening is ineens opeisbaar

Ze moet erachter zien te komen wat in de akte van schuldigerkenning is opgenomen. Dit is een notarieel document waarin de lening tussen schuldeiser (Jan) en schuldenaar (Saskia) was vastgelegd. 

Het kan zijn dat er een bepaling in de akte is opgenomen waaruit blijkt dat bij overlijden van de schuldeiser of schuldenaar het verschuldigde bedrag ineens opeisbaar is. In dat geval heeft Marja het recht om 'haar deel' ten waarde van € 10.000 bij Saskia op te eisen. 

Is het voor Saskia lastig om het bedrag van € 10.000 ineens aan Marja te betalen, zou een optie kunnen zijn om tenminste de verschuldigde erfbelasting van € 2.348,10 uit te betalen, zodat Marja de erfbelasting kan afdragen. Het resterende bedrag kan Saskia in overleg met Marja in termijnen aflossen.

Scenario 2: De verschuldigde lening is niet ineens opeisbaar

Als uit de akte van schuldigerkenning blijkt dat bij overlijden van de schuldeiser het verschuldigde bedrag niet ineens is opeisbaar, zal Marja haar erfbelasting niet meteen kunnen afdragen, omdat ze de financiële middelen simpelweg tekort komt. 

Ze kan wel een verzoek bij de Belastingdienst indienen voor uitstel van betaling totdat ze voldoende geld heeft, bijvoorbeeld door aflossingen die haar zus jaarlijks doet. Ze moet dan wel boeterente betalen over het verschuldigde bedrag aan erfbelasting.

Scenario 3: Lening volledig afschrijven

Heeft Saskia de lening volledig uitgegeven en beschikt ze over onvoldoende financiële middelen om aflossingen over 'haar deel' van de nalatenschap aan Marja te betalen, is het het verstandigste om de lening volledig af te schrijven. In dat geval heeft Marja slechts het recht op de inboedel van haar broer Jan.

Scenario 4: Nalatenschap verwerpen

Wil Marja geen gebruik maken van haar recht op de inboedel van Jan, kan zij net zo goed de nalatenschap verwerpen. Maar als zij al daden van aanvaarding heeft verricht waaruit blijkt dat ze de nalatenschap zuiver heeft aanvaard (bijvoorbeeld een kastje, een schilderijtje of de fotoalbums van Jan heeft meegenomen), dan is verwerpen niet meer mogelijk. 

..................

Bent u zelf erfgenaam geworden en hebt u hulp nodig? 
Stuur mij een bericht via info@alles-geregeld.nu. Ik help u graag. Het eerste half uur is altijd gratis!

..................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen DIRECT in uw e-mailbox? Geïnteresseerd? 
U kunt zich hier aanmelden.

.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.