Valentijnsdag cadeau voor mensen van wie ik houd#boekwatlaatikna #erfenis #nalatenschap #liefde #valentijnsdag

'Zijn jonge hart was ineens stil
Onze harten hand in hand, dat maakte het verschil
Een gouden hart is jouw erfenis van mij
Voor als mijn hart stopt en ik laat je hart vrij
Wees niet bang, lief, het laat je hart nog niet
Maar voordat het gaat, nog even dit...'

Vandaag komt mijn boek uit:
'Wat laat ik na? - Alles wat je met je dierbaren moet regelen rondom je erfenis

Dit boek is toegewijd aan mijn - in de kracht van zijn leven - overleden vriend Bertus, die mij veel heeft gegeven, zonder daarvoor iets te verwachten. Onvoorwaardelijk.

Dit boek is mijn nalatenschap aan zijn twee kinderen, Rick en Sacha, die mijn leven weer kleur geven. 


Vergeten erfenissen

#erfenis #nalatenschap #consignatiekas

Er lijkt steeds meer interesse te komen voor erfenissen en allerlei perikelen daaromheen. Binnenkort gaat Ruben Nicolai op zoek naar erfgenamen voor de nog niet opgeëiste nalatenschappen, in zijn nieuwe programma De Erfgenaam

Vergis je niet, dit komt ook in Nederland voor: erfenissen waarbij niemand de erfenis claimt of waarbij geen erfgenamen te vinden zijn tot in de 6e graad van bloedverwantschap. Dat zijn er honderden per jaarEn als er geen erfgenamen bekend zijn, dan gaat de erfenis uiteindelijk naar de Staat. Eventuele erfgenamen kunnen binnen 20 jaar hun erfenis opeisen. 

Alles is begonnen met de Tweede Wereldoorlog. De massale deportatie van Joden was gepaard gegaan met de noodgedwongen achterlating van eigen huizen, inboedels of bedrijven. 

10 gouden tips om erfenis slim te regelen: Tip #10

#boekwatlaatikna #erfenis #nalatenschap #erfbelasting #kindsdeel #legaat

Tip: Is je partner overleden? Vergeet niet de waarde van alle legaten en kindsdelen vast te stellen (en die opeisbaar zijn na je overlijden), en je kinderen op de flexibele rentebepaling op hun kindsdelen te wijzen. 

Resultaat: Je kinderen besparen aan de notariskosten om dit soort zaken na je overlijden uit te puzzelen. En ze betalen niet onnodig veel erfbelasting.

·       Heeft je partner een aantal legaten in zijn of haar testament opgenomen? Zijn de kinderen de erfgenamen? Als je meteen na het overlijden van je partner de waarde van alle legaten en kindsdelen vaststelt, dan weten de legatarissen en de erfgenamen (je kinderen) wat hun deel is. Ze hoeven na je overlijden geen dure adviseurs in te schakelen om dat voor ze uit te rekenen. Ze weten welke waarde ze als legaten en kindsdelen in mindering moeten brengen op de tweede nalatenschap (die van jou). Op deze manier wordt je nalatenschap lager en zullen je kinderen niet meer dan noodzakelijk erfbelasting betalen. 

10 gouden tips om erfenis slim te regelen: Tip #9

#boekwatlaatikna #erfenis #nalatenschap #testament

Tip: Is je testament uitvoerbaar? Schep de noodzakelijke voorwaarden daarvoor.

Resultaat: Pas als je testament op alle onderdelen uitvoerbaar is, levert dat de gewenste voordelen voor je nabestaanden op.

Bijvoorbeeld:

·       Heb je bijvoorbeeld een lening aan een van je kinderen verstrekt? Dan moet je een notariële leenovereenkomst hebben afgesloten, zodat in de afwikkeling van je nalatenschap geen onduidelijkheden en problemen ontstaan tussen het kind dat wel een lening heeft gekregen en een kind dat geen lening heeft ontvangen.