5 manieren om inboedel uit erfenis zonder ruzie te verdelen


erfenis, nalatenschap

Er is vaak onenigheid over de verdeling van waardevolle inboedel (schilderijen, juwelen, antiek) na een overlijden.

Het overlijden van de laatste ouder betekent vaak dat er veel in een gezin kan veranderen. Ineens komt een ruzie tussen de grote broer en het betweterige zusje bovendrijven. Er gebeurt vaak dat het zusje alvast een waardevolle gouden ketting heeft meegenomen en dat de grote broer de auto van de overleden ouder op zijn oprit heeft staan. De erfgenamen praten vaak in termen van ‘ik heb daar recht op´ of ´pa en ma hebben mij dat beloofd'.

Voor wie na zijn overlijden bang is dat zijn nabestaanden gaan ruziën om de erfenis, is het aan te raden om zo veel mogelijk vast te leggen. Hoe minder onduidelijkheid u laat bestaan over uw wensen met betrekking tot wie wat krijgt, hoe kleiner kans dat hier later ruzie over kan ontstaan.

Het is daarom heel handig om het voor het overlijden te bespreken wie wat krijgt en dat in een testament op te nemen. Of (een goedkopere variant!) is het handig om een lijst op te stellen (in de vorm van een codicil) en deze bij het testament toe te voegen, en in het testament het bestaan van deze lijst te vermelden. Vervolgens zouden beide documenten (testament en codicil) bij de notaris moeten worden ingeleverd.

Maar wat als de laatste ouder is overleden en er geen codicil of testament is? Hoe moet de inboedel worden verdeeld? Hoe gaat u als erfgenamen te werk en wat kunt u als executeur in zo'n situatie doen?

Een zijn een aantal mogelijkheden: 

1. Verdeling in onderling overleg

Als er geen lijstje is (opgesteld door de erflater zelf) kan de executeur zelf een lijst maken van de spullen die verdeeld moeten worden. 

Het beste is om alle kinderen van de erflater te vragen naar hun behoefte. Iedereen kan op de lijst aankruisen welke spullen ze het liefst willen hebben. De één wil misschien de ring waar ze zo aan gehecht is en de ander wil een waardevol schilderij. 

In onderling overleg kunnen de erfgenamen er samen proberen uit te komen.

2. Rouleren van inboedel

Als de verdeling in onderling overleg niet lukt, kunnen de familieleden ook besluiten om spullen die iedereen wil hebben, in de familie te laten rouleren. Een waardevol schilderij kan wellicht eerst bij het ene kind en het jaar daarop bij het andere kind aan de muur hangen. 

3. Veiling op basis van een intekensysteem en ruilen

Als de te verdelen spullen materiële waarde hebben en er onenigheid te verwachten is, kunnen de erfgenamen ervoor kiezen om de spullen onderling te veilen. 

Er zal een lijst worden gemaakt van wat er te verdelen valt. Voor ieder waardevol voorwerp zal een waarde worden bepaald door een taxateur. 

Iedere erfgenaam maakt een eigen lijstje waarop hij of zij aangeeft wat hij of zij graag zou willen hebben. Wat men het liefst wil hebben, komt bovenaan de lijst en wat men het minst graag wil hebben, onderaan. 

Vervolgens lopen de erfgenamen met zijn allen de lijsten af. Mocht vervolgens blijken dat alle erfgenamen juist hetzelfde schilderij boven aan hun lijstje hebben staan, dan kunnen ze besluiten om onderling op basis van het intekenlijstje te ruilen.

Stel dat twee zussen allebei hetzelfde schilderij bovenaan hun lijst hebben staan. Zus X heeft het schilderij op de derde plaats en Zus Y heeft hetzelfde schilderij op de tweede plaats. Zus Y heeft op basis van het intekensysteem recht op het schilderij, omdat het hoger op haar lijstje staat. Zus X kan bijvoorbeeld aan Zus Y iets anders (bijvoorbeeld een antieke kast) geven in ruil voor het schilderij.

4. Veiling door inschrijving (hoogste bod)

De erfgenamen kunnen ook inschrijven op de spullen die ze willen hebben. De hoogste bieder wint. 

Aan het einde van de veiling wordt de balans opgemaakt en worden erfgenamen die minder hebben gekregen geldelijk gecompenseerd door de erfgenamen die met te veel naar huis gaan. 

Om partijdigheid te vermijden, is het aan te raden om de veiling door een externe partij te laten verzorgen.

5. Veiling door loting

In plaats van inschrijving kan iedere erfgenaam een lootje trekken met nummers (van de waardevolle voorwerpen) erop. 

Om de beurt mogen de erfgenamen een bepaald nummer (voorwerp) uitkiezen. Als alle erfgenamen aan de beurt zijn geweest, zal dan de laatste weer opnieuw beginnen met een (nummer) voorwerp uitkiezen, net zolang totdat alle waardevolle spullen verdeeld zijn. 

Eventuele ongelijkheid in waarde kan worden verrekend, maar dat moeten de erfgenamen van tevoren hebben afgesproken.

.....................

Bent u onlangs erfgenaam geworden en moet u de inboedel verdelen? Hopelijk kunt u hier iets mee. 

Welke keuze u ook maakt, zal de executeur het gehele proces in goede banen moeten leiden en ervoor zorgen dat de partners en de schoonfamilie buiten de discussies blijven. Vaak bemoeilijken zij de verdeling. 

Veel succes met verdeling!

.................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? GeïnteresseerdU kunt zich hier aanmelden.


.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.