Een beter testament door 4 eenvoudige stappen te volgen

testament

Ik hoor het vaak: 'Ik heb zaken goed geregeld. Ik heb een testament. Mijn erfgenamen hoeven zich nergens druk over te maken'. 

En dan, na het overlijden van de erflater, blijkt dit niet het geval te zijn. Frustratie over zijn of haar erfenis begint. 

Ik hoor de erfgenamen dan mopperen: 'Ik nam aan dat alles goed geregeld was. Nu pakt het testament heel anders uit dan wat ik me altijd had voorgenomen. Had ik maar meteen aan de bel getrokken. Dan had ik nu geen € 20.000 moeten voorschieten om erfbelasting te kunnen betalen en had ik geen ruzie met mijn broer gekregen over de ouderlijke woning die ik altijd wilde overnemen. Nu lukt mij dat niet zonder hem voor de rechter te slepen.'

Sommige mensen beheersen de kunst van het testament maken niet. Ze beseffen niet waarom het hebben van een uitstekend testament niet genoeg is. Daarom levert het testament niet wat het zou moeten opleveren. 

Kan dit anders? 

Ja.

Er zijn 4 stappen om tot een beter testament te komen, zodat het geen last voor de nabestaanden wordt. 

Stap 1: Erfenis in kaart brengen

De hoogte van uw erfenis bepaalt hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen. Om erachter te komen wat uw erfenis is, zult u een boedelbeschrijving moeten maken. 

Er zijn mensen die denken dat het hier alleen om een beschrijving van boedel gaat. Nee, u hoeft niet op te schrijven dat er 25 messen, vorken, lepels, 5 pannen of 4 keukenstoelen zijn, maar u moet wel aangeven wat de waarde is van uw vermogen.

Maar welk vermogen neemt u mee? 
Hoort uw tweede huis in Frankrijk er ook bij? 
Welke waarden worden gehanteerd? 
Hoe wordt uw onderneming gewaardeerd? 
Hoe moet worden omgegaan met de vorderingen die u nog tegoed hebt van derden? 
Of met de vorderingen van uw kinderen, na overlijden van uw partner?
Hebt u zelf een erfenis gekregen, waarbij na uw overlijden een andere familielid als erfgenamen is genoemd via 'tweetrapsmaking'? Weet u wat dat voor uw erfgenamen betekent?

Wat is uw fictieve erfenis? 
Zijn er overlijdensrisicoverzekeringen die vrij komen? Wie zijn de begunstigden?
Krijgt iemand door uw overlijden een lijfrente of pensioenuitkering? 
Of heeft iemand al een lijfrente of pensioenuitkering en gaat die door uw overlijden omhoog?

Complex, hé. 

Daarom heb ik een handige en praktische template ontwikkeld zodat wij samen een boedelbeschrijving kunnen maken. Stap voor stap lopen wij door alle posten heen. Wij krijgen inzicht in uw vermogen.

Op basis hiervan berekenen wij wat uw erfenis daadwerkelijk is, wat ieder erfgenaam krijgt en hoeveel erfbelasting moet worden afgedragen.

Vaak willen mijn klanten dat hun erfgenamen niet meer dan noodzakelijk aan de fiscus afdragen. Wilt u dat ook?

Dan is het noodzakelijk om naar uw gezinssituatie te kijken en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, zodat uw vermogen slim wordt overgedragen. Tijdens uw leven of na uw overlijden. 

We kijken of wij het vruchtgebruik wel of niet aan de langstlevende toerekenen? 
Levert het voordelen voor uw kinderen op als wij de erfbelasting vrijstelling van de langstlevende volledig benutten? 
Wanneer is het verstandig om de woning geheel over te dragen aan het kind en deze voortaan te gaan huren?
Welke rente gaan wij toepassen bij de berekening van de vorderingen kindsdeel na het 2de overlijden, om de erfbelasting voor hen beperkt te houden? 
Wanneer is het verstandig om de vordering kindsdeel voor het 2de overlijden opeisbaar te maken? Hoeveel is die vordering dan en welke fiscale gevolgen heeft dat voor de erfgenamen?

Bent u in staat om deze complexe klus zelf te klaren? Dan hebt u mijn hulp niet nodig.

Maar als u niet weet hoe dat moet en u er niets mee doet, kan de afwikkeling van uw nalatenschap een vervelende en kostbare opgave voor uw nabestaanden worden: e
en dikke rekening bij de notaris of belastingadviseur, of een te hoge erfbelasting.

Stap 3: Testament opstellen door een notaris

Als wij uw erfenis en uw gezinssituatie in kaart hebben gebracht, al uw wensen hebben besproken, verschillende scenario's hebben uitgewerkt, is voor u helder wat u het liefst voor uw dierbaren wilt. 

Dan gaan wij naar de notaris om al uw wensen ook juridisch vast te leggen. 

Daarmee bepaalt u wat er na uw overlijden gebeurt, en is het voor u en uw erfgenamen helder welke financiële consequenties dat voor hen heeft.  

Stap 4: Voorwaarden scheppen zodat het testament werkt

Nadat uw wensen juridisch zijn vastgelegd, moet het testament ook praktisch uitvoerbaar zijn. 

Wordt uw onderneming voortgezet? Door wie en op wat voor manier? Hoe kan een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Voldoet de 'schenking op papier' aan uw kinderen aan voorwaarden om als schuld in de aangifte erfbelasting te kunnen worden opgegeven, en waarover geen erfbelasting verschuldigd is?


.................

Slechts in het geval u de bovenstaande 4 stappen hebt doorgelopen, hebt u zaken goed geregeld. Anders niet.

Wat levert deze aanpak op?

- U begrijpt hoe een boedelbeschrijving wordt gemaakt en hoe de erfbelasting wordt berekend.
- U hebt grip op uw erfenis en bepaalt zelf wat ermee gebeurt. 
- U voorkomt onaangename verassingen voor uw nabestaanden. 
- Uw erfgenamen weten nu al of ze uw erfenis moeten aanvaarden of verwerpen.
- Ze beschikken over een testament dat slim en stressvrij is.
- Ze zijn niet afhankelijk van een notaris of een accountant.
- Ze besparen honderden euro's aan notariskosten, of kosten voor een accountant of belastingadviseur.
- Ze besparen duizenden euro's aan erfbelasting.

Bent u ook geïnteresseerd om eens samen naar uw testament te gaan kijken? U kunt mij bellen via 06 -26 582 695 of mailen naar info@alles-geregeld.nu voor een afspraak. 

We gaan er serieus mee aan de slag. Om een testament te maken dat er niet alleen geweldig uitziet maar ook echt werkt. Het eerste half uur is altijd gratis!

.................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen DIRECT in uw e-mailbox? Geïnteresseerd? U kunt zich hier aanmelden.


.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.