Vrouw en kinderen uit een tweede huwelijk houden niets van de erfenis over

tweede huwelijk, erfenis, nalatenschap

Bent u ooit in gemeenschap van goederen getrouwd geweest en is uw partner overleden? Hebt u kinderen uit dit huwelijk? Bent u nu voor de twee keer getrouwd en hebt u kinderen met uw huidige partner? 

Hebt u alle vragen met 'ja' beantwoord? 
Weet u dan welk risico uw huidige partner en uw kinderen uit het tweede huwelijk lopen, na uw overlijden?

 Voor uw vrouw en kinderen uit het tweede huwelijk bestaat de kans dat ze niets uit de erfenis krijgen of zelfs moeten betalen! Ze lopen het risico uit eigen vermogen de openstaande schulden van de nalatenschap te moeten betalen. Of ze moeten zelfs een persoonlijke lening afsluiten, om de openstaande vorderingen te compenseren.

Hoe kunt u dit risico voorkomen? Door de regels te kennen en te volgen.

Uw eerste partner is overleden

Stel dat u en uw eerste vrouw samen een huis van € 300.000 in uw bezit had (helemaal vrij van hypotheek). Daarnaast had u geen andere bezittingen. Samen hebt u 2 kinderen.

Bij overlijden van uw eerste vrouw was haar erfenis 50% van het totale vermogen, ofwel € 150.000.  Uw vrouw heeft 3 erfgenamen achtergelaten (u als langstlevende partner en 2 kinderen), welke ieder 1/3 deel erven, ofwel € 50.000.

In Nederland geldt een langstlevende regeling. Bij deze regeling gaat de gehele erfenis van uw overleden vrouw naar u. U hebt wel een schuld van € 50.000 per kind en uw 2 kinderen hebben een vordering op u ter grootte van € 50.000. Deze vordering wordt aan uw kinderen uitbetaald nadat ook u overleden bent.

Is in het testament van uw eerste vrouw een renteclausule opgenomen? Dan groeit deze vordering ieder jaar met het in haar testament vermelde percentage. Stel dat in haar testament een renteclausule is opgenomen waardoor over die schuld 6% rente verschuldigd is (een enkelvoudige rente, geen rente-op-rente). Bij uw overlijden moet dan de vordering vermeerderd met de opgebouwde rente worden uitbetaald aan uw 2 kinderen.

Stel u hertrouwt na 5 jaar en krijgt nog twee kinderen 

U trouwt wel onder huwelijkse voorwaarden inhoudend dat het huis van uw huidige partner blijft.

U overlijdt 15 jaar later, dus twintig jaar ná het overlijden van uw eerste vrouw

Uw schuld per kind uit het eerste huwelijk is opgelopen tot € 110.000 (€ 50.000 + 20 jaar rente van € 3.000; 1 jaar rente van 6% over € 50.000 is € 3.000). Samen krijgen uw kinderen van hun overleden moeder € 220.000.

Scenario 1: Uw vermogen is niet gewijzigd in 20 jaar

U bezit nog steeds een huis van € 300.000, maar uw werkelijke nalatenschap is een stuk lager omdat de schuld aan 2 kinderen uit het eerste huwelijk nog uitbetaald moet worden door uw huidige partner (in totaal € 220.000). Uw nalatenschap is slechts € 80.000.

U heeft 5 erfgenamen achtergelaten (uw huidige partner, 2 kinderen uit het eerste huwelijk, 2 kinderen uit het tweede huwelijk), welke ieder 1/5 deel van dit bedrag erven, ofwel € 16.000 per persoon. 

Aangezien dit bedrag binnen de vrijstelling komt, hoeft geen van de erfgenamen erfbelasting af te dragen. 
Ook over de rente op vordering hoeft geen erfbelasting betaald te worden. Dat is ook een besparing voor uw kinderen uit het eerste huwelijk van minimaal 10% over € 60.000 = € 6.000 per kind. 

Let hier wel op: de kinderen uit het eerste huwelijk krijgen dit bedrag uitbetaald na het overlijden van uw tweede echtgenote (die nu langstlevende is). Ook uw kinderen uit het tweede huwelijk hebben een vordering op hun moeder en kunnen het opeisen bij haar overlijden. 

Scenario 2: Vermogen is gewijzigd in 20 jaar

Stel u hebt 10 jaar voor uw overlijden uw huis verkocht voor € 400.000,-. Maar daarvan is nog € 200.000 over en dat bedrag staat nog op uw spaarrekening. Het verschil hebt u opgemaakt. Uw huidige vrouw was minder gaan werken en het plan was om samen leuke dingen te doen van de overwaarde.

Na uw overlijden aanvaardt uw tweede echtgenote uw erfenis zuiver omdat zij in de veronderstelling leeft dat er geen schulden zijn. En met een banksaldo van twee ton is die conclusie ook makkelijk te trekken.

Helaas voor haar, melden uw 2 kinderen uit het eerste huwelijk zich na uw overlijden. Zij eisen uitbetaling van hun kindsdeel van in totaal € 220.000, want op grond van het testament van hun overleden moeder moet er uitbetaald worden als hun vader ook is overleden.

Het gevolg is dat uw nalatenschap, die in eerste instantie ruim voldoende leek om alle schulden te betalen, ineens een negatief saldo heeft. Want er staat wel € 200.000 op de spaarrekening, maar er moet aan de kinderen uit het eerste huwelijk € 220.000 worden uitbetaald!

Uw tweede echtgenote is gedwongen om niet alleen het saldo van de spaarrekening af te staan, maar ook een lening af te sluiten van € 20.000. Technisch gezien is zij failliet.

Als uw tweede echtgenote de erfenis beneficiair aanvaardt, is zij nog steeds het volledige saldo van de spaarrekening kwijt (zij en haar 2 kinderen erven niets). Maar zij hoeft dan geen dure persoonlijke lening af te sluiten om de ontbrekende € 20.000 te kunnen betalen aan haar stiefkinderen.

Echter beneficiaire aanvaarding kost haar wel tijd en geld. Ze moet griffierecht betalen omdat ze gebruik maakt van deze beschermingsconstructie. Ze moet een boedelbeschrijving maken en de erfenis volgens wettelijke procedures afwikkelen. Volgt zij de spelregels niet, dan is zij alsnog de klos. 

.................

Bent u een weduwnaar en hebt u kinderen uit uw eerste huwelijk bespreek deze zaken met uw huidige partner en probeer al uw schulden boven tafel te krijgen. Om uw huidige partner en uw gezamenlijke kinderen te beschermen. 

Bent u erfgenaam en krijgt u met een vordering kindsdeel te maken, maar komt u er zelf niet uit, stuur mij een persoonlijk bericht of bel me via 06 - 26 582 695. Ik help u graag.  

.................

Wilt u mij volgen op Facebook? Ga naar mijn Facebook pagina. Dagelijks plaats ik interessante artikelen die te maken hebben met schenkingen, nalatenschapsplanning, erfenissen en afwikkeling van nalatenschappen. Hebt u daar vragen en opmerkingen over, of hebt u hulp of feedback nodig, laat mij dat weten.

Voor alle andere zaken ga naar mijn website AllesgeregeldNu

.................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? Geïnteresseerd? U kunt zich hier aanmelden.

.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.