Pas op je geld, dit heb je van je ouder tegoed (deel 2)

nalatenschap, erfenis, vordering kindsdeel, erfdeel

(vervolg van deel 1)


Vergeet niet om wilsrechten ‘in te roepen’

Wat kinderen vaak vergeten is dat op het moment dat de langstlevende ouder zegt dat hij of zij wil gaan hertrouwen, zij naar de rechter moeten stappen om hun wilsrechten ‘in te roepen’. 

Met wilsrechten kunnen ze de eigen vordering van de eerste overledene zo veel mogelijk veilig stellen om te voorkomen dat die in handen komt van de nieuwe partner. De kinderen krijgen dan goederen ter waarde van hun vordering in de zogenaamd bloot eigendom, maar de langstlevende ouder houdt het recht van gebruik (vruchtgebruik). De kinderen hebben nog niets aan dit verkregen eigendom, maar op deze manier voorkomen ze dat de nieuwe partner de goederen opmaakt of in eigen bezit krijgt. 

Ben je vergeten om je wilsrechten in te roepen? Dan krijg je een nieuwe kans na het overlijden van je langstlevende ouder. Dan mag je de uitbetaling van je vordering van de 1ste overleden ouder opeisen. Of je een volledig bedrag van je vordering krijgt, is dan wel de vraag. 

En hoe zit dat met de erfenis van je langstlevende ouder? Jammer genoeg krijg je een vordering en moet je op de uitbetaling daarvan wachten totdat ook de langstlevende (nieuwe) partner van je ouder is overleden. Maar vergeet dan niet je wilsrechten in te roepen, om ook deze erfenis veilig te stellen. Heeft je langstlevende ouder - naast zijn eigen - ook de stiefkinderen als zijn of haar erfgenamen benoemd, dan zal je de erfenis met hen moeten delen.

Je ouder kan zijn of haar nieuwe partner beschermen, door je kindsdeel uit te betalen

Soms is het voor je overgebleven ouder ook verstandig om zijn of haar nieuwe partner financieel te beschermen en de vorderingen van kinderen eerder uit te betalen. Dan kan je ouder een nieuw leven beginnen, zonder oude (financiële) verplichtingen.

Lees in het onderstaande voorbeeld hoe je in deze complexe situatie te werk gaat:

Stel dat je ouders – die getrouwd waren in gemeenschap van goederen – samen een huis van 300.000 euro in hun bezit hadden, dat helemaal vrij was van hypotheek. Daarnaast waren er geen andere bezittingen. Samen hadden ze 2 kinderen, jou en je broer.

Bij het overlijden van je moeder is haar erfenis 50 procent van het totale vermogen, ofwel 150.000 euro waard, te verdelen over 3 erfgenamen: je vader, jou en je broer. Iedereen erft dus 50.000 euro. Omdat in Nederland een langstlevende regeling geldt, gaat haar gehele erfenis naar je vader. Samen met je broer heb je een vordering op je vader ter grootte van 50.000 euro ieder, die wordt uitbetaald nadat je vader is overleden. Je vader betaalt wel de erfbelasting voor jou en je broer, hij schiet het bedrag voor. Dit voorschot zal met jullie verrekend worden na zijn overlijden.

Als in het testament van je moeder een renteclausule is opgenomen, groeit deze vordering ieder jaar met het in haar testament vermelde rentepercentage. Stel dat 6 procent rente verschuldigd is (een enkelvoudige rente, geen rente-op-rente) dan zal bij het overlijden van je vader je vordering worden vermeerderd met de opgebouwde rente.

Stel dat je vader hertrouwt en 20 jaar later overlijdt. Je vordering is opgelopen tot 110.000 euro (50.000 euro vordering plus 20 jaar rente van 3.000 euro per jaar). Voor jou en je broer samen is dat 220.000 euro. Als je vader op het moment van zijn overlijden nog steeds in bezit was van een huis van 300.000 euro - we nemen aan dat de waarde hetzelfde is gebleven-, dan kun jij samen met je broer de totale vordering van 220.000 euro direct opeisen. Dit is tenslotte de nalatenschap van je overleden moeder. Dit betekent dat de langstlevende partner van je overleden vader genoodzaakt is om het huis te verkopen om jullie vorderingen uit te kunnen betalen.

Na aftrek van beide vorderingen blijft slechts 80.000 euro over van 300.000 euro. Omdat je vader getrouwd was in gemeenschap van goederen is de helft hiervan zijn nalatenschap. De andere helft blijft het bezit van zijn langstlevende partner. De nalatenschap. van je vader is te verdelen over 3 erfgenamen: de langstlevende partner, jou en je broer. Iedereen erft dus 13.333 euro. Conform de langstlevende regeling gaat het bedrag van 40.000 euro volledig naar de langstlevende en jullie houden een vordering ter grootte van 13.333 ieder, dat opeisbaar is na haar overlijden. Indien je samen met je broer je wilsrechten inroept, kunnen jullie deze vordering zo veel mogelijk veilig stellen, zodat de langstlevende partner van je vader de vorderingen niet opmaakt. Anders loop je risico dat je niets krijgt.


Of misschien toch nog een ander voorbeeld, dat minder gunstig uitpakt:

Stel dat je vader het huis heeft verkocht, royaal heeft geleefd en op het moment van zijn overlijden 200.000 euro op zijn spaarrekening heeft nagelaten. Kun je aanspraak maken op je volledige vordering (nalatenschap van je overleden moeder)? Helaas, is het totale bedrag van de vordering van jou en je broer (in totaal 220.000 euro, 110.000 euro ieder) niet meer beschikbaar om het volledig op te eisen. Er is een tekort van 20.000 euro. 

Als de langstlevende partner van je vader haar erfenis per vergissing zuiver aanvaardt, zal ze een lening moeten afsluiten van 20.000 euro om eerst jullie vorderingen volledig uit te betalen. Zij is technisch gezien failliet. En jij en je broer krijgen de nalatenschap die jullie toebehoort.

Maar als de nieuwe partner van je vader de nalatenschap beneficiair aanvaardt, is zij nog steeds het volledige saldo van de spaarrekening kwijt, maar hoeft ze geen dure persoonlijke lening af te sluiten om de ontbrekende 20.000 euro aan jullie te kunnen betalen. Jij en je broer krijgen niet de totale nalatenschap die jullie toebehoort!

Heb je iets van je langstlevende ouder te vorderen? Ga ermee in gesprek

Leg de bedragen van de kindsdelen schriftelijk vast - want hoe kom je daar later achter? -, onderzoek de mogelijkheid om je vordering eerder uitbetaald te krijgen en roep wilsrechten in bij zijn of haar hertrouwen. Regel de zaken goed, voordat het te laat is en de nalatenschap van je al eerder overleden ouder je voorbij is gegaan.

.................

Dit is een fragment uit mijn boek, waarin je onder andere kunt lezen wat je moet doen om je kindsdeel te beschermen. Geef je daar niets om, dan moet je mijn boek absoluut niet gaan lezen.

Heb je interesse in mijn boek en wil je het nu al bestellen? Ga naar mijn websitepagina en meld je nu alvast aan. De eerste 100 mensen die zich aanmelden, zullen mijn boek gesigneerd krijgen.

Het gaat jullie goed!

.................

Wil je mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.