Wie beheert je vermogen als je dat zelf niet meer kunt?

vermogen, nalatenschap, erfenis,

Als mantelzorger van mijn moeder ben ik een aantal maanden niet in de gelegenheid geweest om actief te zijn op social media, of blogs te schrijven. Nu het ergste achter de rug is, krijg je een interessant artikel te lezen. Dit artikel is een fragment uit mijn boek Wat laat ik na?, dat volgend jaar uitkomt, en waarin je kunt lezen wat je voor je partner en kinderen moet regelen, zodat ze een zorgeloze toekomst tegemoet gaan.

Het kunnen beheren van (gezamenlijk) vermogen is essentieel in een gezamenlijk huishouden. Heb jij dat geregeld? Of stel je dit steeds weer uit? Wees dan bewust van de consequenties. 

.................

Je kunt ineens ernstig ziek worden of een ongeluk krijgen. Dan kun je je dagelijkse handelingen niet meer verrichten omdat je voor een langere periode aan je bed gekluisterd bent. Daarom is het verstandig om alle administratieve en financiële zaken met je partner door te nemen, zodat hij of zij de zaken kan overnemen. Dat kan door middel van:

- een gezamenlijke en/of rekening,
- een onderhandse algemene volmacht of 
- een financiële volmacht via de notariële akte.

1. Gezamenlijke rekening openen

Als je samen met je partner een en/of rekening hebt, zou die de overschrijvingen kunnen doen voor producten die direct aan deze betaalrekening zijn gekoppeld (bijvoorbeeld de maandelijkse kosten voor energie, water, verzekeringen, etc.). Op deze manier kan je partner zonder je toestemming ook geld storten en opnemen. Het is wel van belang dat je partner over de inloggegevens beschikt als je gebruik maakt van het internetbankieren.

Jaarlijks geef je – als belastingbetaler - aan de Belastingdienst aan over welke bankrekeningen je beschikt, want je betaalt vermogensbelasting over het vermogen dat op al je bankrekeningen staat. Maar wie geeft welk bedrag op dat op een en/of rekening staat? 
Vaak wordt gedacht aan de verdeling 50/50, dus dat iedere rekeninghouder de helft van het saldo opgeeft. Toch zijn de regels dat elke rekeninghouder het bedrag zou moeten opgeven dat hij of zij op de rekening heeft gestort. Het doorgeven van deze informatie aan de Belastingdienst is uiteraard je eigen verantwoordelijkheid.

Na je overlijden wordt deze rekening niet geblokkeerd, je partner kan er gewoon bij. Dit veroorzaakt minder stress en spanning als je partner de financiële middelen nodig heeft om de dagelijkse boodschappen te doen en een aantal rekeningen te betalen, zoals de uitvaart of de crematie.

2. Elkaar vertegenwoordigen

Heb jij bijvoorbeeld een hoorzitting inzake een rechtszaak waar je niet aanwezig kunt zijn omdat je ziek bent? Ben jij samen met je partner verhuisd, maar verhinderd om je bij de gemeente in te schrijven? Ga je voor allebei een aangifte inkomstenbelasting indienen? Door middel van een schriftelijke onderhandse algemene volmacht wordt je partner je vertegenwoordiger voor een bepaalde handeling, die hij of zij dan namens jou mag uitvoeren.

3. Elkaars vermogen mogen beheren en verkopen

Een schriftelijke onderhandse algemene volmacht is niet voldoende als je partner al je financiën moet regelen. Dan heb jij een financiële volmacht nodig die je bij de notaris opstelt. Dit is een zogenaamd levenstestament, waarin je je partner als gevolmachtigde kunt benoemen. 

Dit document geeft je partner vervolgens het recht om de bankrekeningen namens je te openen en op te heffen, de effectenportefeuille te beheren, de gezamenlijke woning te verkopen (bijvoorbeeld als je ernstig ziek en daardoor werkloos bent geworden, en het voor jullie onmogelijk is om in een dure woning te blijven wonen), een hypotheek af te sluiten of allerlei notariële aktes te tekenen (zoals het passeren van de woning). Als je een onderneming hebt, kan je partner bijvoorbeeld je debiteuren aanschrijven, crediteuren betalen en voor de continuïteit van je onderneming zorgen.

Maar let wel op: Heb je niets geregeld? De kantonrechter beslist

Word je bijvoorbeeld als gevolg van je ziekte beperkt in je handelen, of kun jij de gevolgen van je beslissingen niet overzien omdat je de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie hebt? Komt je partner dan de financiële middelen tekort en is die verplicht om jullie gezamenlijke woning te verkopen? En heb jij geen levenstestament

Helaas, dan mag je partner niet namens jou handelen. In dat geval moet je partner een verzoek tot onder bewindstelling voorleggen aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin je woont. 

Als bewindvoerder mag je partner pas na de goedkeuring door de rechtbank aan de slag, maar niet zonder slag of stoot. Je partner is verplicht voor alle uitgaven boven 1.500 euro een goedkeuring van de rechter aan te vragen en voor verkoop van jullie gezamenlijke woning moet je partner een verzoek tot verkoop indienen. Jaarlijks is je partner verplicht om een uitgebreide rekening en verantwoording bij de rechtbank af te leggen. Daarom moet hij of zij de financiële administratie regelmatig bijhouden, formulieren invullen en naar de rechtbank opsturen ter controle.

Daarom kan ik het niet vaak genoeg zeggen: een financiële volmacht (ofwel een levenstestament) van tevoren regelen is beter dan bewind bij de kantonrechter achteraf aanvragen!

.................

Hoe goed heb je andere zaken met je partner geregeld, zodat je erfenis taks- en stressvrij is? Doe de test hieronder. Vul de antwoorden zo realistisch mogelijk in. Je krijgt direct een e-mail in je e-mailbox en ontdekt wat al goed gaat en wat nog beter kan. Bij elk 'negatief' antwoord vind je enkele waardevolle tips. Doe er je voordeel mee!

Klik op deze link en doe de test: https://forms.gle/gzCiv1gS1JkDmzXW9 

.................

Heb je interesse in mijn boek Wat laat ik na? - dat in februari 2020 beschikbaar is - en wil je het nu al reserveren? Ga naar mijn websitepagina en meld je nu alvast aan. Het boek kost 24,95 euro, maar het levert zo veel meer op! De eerste 100 mensen die zich aanmelden, zullen mijn boek gesigneerd krijgen.

Het gaat jullie goed!

.................

Wil je mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.