Weten uw nabestaanden wat u nalaat?


nabestaanden, AllesgeregeldNu

Begin jaren 70 is mijn opa overleden. Hij was een succesvolle ondernemer en had een aantal restaurants en veel grond. Het was niet precies bekend hoeveel auto’s en huizen hij op zijn naam had staan, maar het waren er vast niet weinig. Een rijke man, uniek voor die tijd in Servië – en toch is mijn vader (en vervolgens ik) geen rijke erfgenaam geworden. Waar is het fout gegaan?

Mijn opa was altijd verontrust dat hij ooit hetzelfde zou kunnen meemaken wat zijn vader, mijn overgrootvader, in 1944 is overkomen. Zo vertelde hij mij - toen ik 5 jaar oud was - dat de partizanen daadwerkelijk alles wat zijn vader aan vermogen had, hebben geconfisqueerd. Zijn landbouwgrond, vee en zijn huizen. Een grote houten kist met geld hadden de partizanen met geweld het huis uitgesleept, en op ruwe wijze hadden ze de dieren uit de stallen hun vrachtwagen ingedreven. De overstap van een monarchie naar een republiek heeft zijn gezin niets goeds opgeleverd. Ze zijn straatarm geworden zonder enig toekomstperspectief. 

Mijn opa heeft nooit een volwaardige baan kunnen krijgen. Afstammen van een monarchist, mijn overgrootvader, had zijn lot bepaald. Hij was noodgedwongen een ondernemer geworden. Zeer uniek in het communistische tijdperk. Het was bewonderenswaardig dat hij onder deze bezwarende omstandigheden toch nog een bijzondere prestatie heeft neergezet. In de jaren 60 was hij een succesvolle restauranthouder en pientere handelaar geworden. 

En toen overleed zijn jonge vrouw; mijn oma die ik nooit heb gekend. Hij bleef met 4 kinderen alleen achter. Dit heeft mijn opa doen beslissen om meer van het leven te genieten. Hij heeft al zijn restaurants en grond verkocht. Om zijn vermogen veilig te stellen heeft hij zijn goudstaven gekocht en in een Zwitserse kluis opgeborgen. Slimme keus, dacht hij. ‘Zo komen ze daar nooit en te nimmer aan.’ 

En dat was inderdaad zo. Want toen ook mijn opa op middelbare leeftijd aan een hartstilstand in mijn armen overleed, had hij de code van de kluis meegenomen in zijn graf. Niemand van zijn kinderen, waaronder mijn vader, wist de code te ontcijferen.
 Zonder code, geen toegang tot zijn Zwitserse bankkluis.

Dertig jaar lang probeerde mijn vader het familievermogen uit de Zwitserse bank te verkrijgen, maar deze langdurige strijd heeft niets opgeleverd. Na bakken met geld  te hebben uitgegeven aan verschillende advocaten in binnen- en buitenland was het stoppen de enige verstandige keuze. Na het overlijden van mijn vader, heb ik deze langdurige strijd afgesloten. Al kan ik er soms wel eens om janken. 

Vele jaren later heb ik zelf een degelijk vermogen opgebouwd. Alle problemen waar mijn familie doorheen ging vanwege de afschaffing van de monarchie en herstel van de republiek in Servië en vanwege een onzorgvuldige zet van mijn opa in de jaren 70, hebben mij aan het denken gezet. Dit mag mij nooit en te nimmer overkomen. 

Ik heb 
een instructie voor mijn nabestaanden gemaakt zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust. Of we willen of niet, de dood hoort bij het leven. En als het moment daar is, is het voor mij een geruststellend idee om te weten dat alles goed geregeld is. 

Weten uw nabestaanden wat u nalaat? 

Ik help u graag om een soortgelijke instructie te maken.
 

Wat doe ik precies?
  • Ik maak een boedelbeschrijving van al uw bezittingen en schulden; uw erfenis wordt in kaart gebracht. 
  • Alle praktische zaken worden geregistreerd (zoals bijvoorbeeld informatie over uw gevolmachtigden, erfgenamen en executeur, uw arts en notaris, roerende en onroerende zaken, hypotheken, taxatiewaarde van waardevolle spullen, spaargelden, beleggingen, verzekeringen, te betalen vaste lasten en belastingen, code's en verschillende inloggegevens, informatie over uw ondernemingen als u die hebt, etc.).
  • Alles wordt samengevat in één overzichtelijk document. Daar staat alles in wat uw vertrouwenspersoon moet weten en kan gebruiken voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf tijdelijk niet kunt handelen; en alles wat uw nabestaanden nodig hebben om gelijk te kunnen handelen na uw overlijden.
Welk voordeel levert dat op?
  • U krijgt een soort draaiboek, waar uw vertrouwenspersoon en nabestaanden daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Want praktische zaken zijn juist het eerste struikelblok waar uw nabestaanden mee worden geconfronteerd.
  • Het draaiboek creëert rust, waardoor geen stressvolle situaties ontstaan en ruimte is voor rouwverwerking na uw overlijden. 
  • Het draaiboek bespaart tijd en geld omdat u uw nabestaanden in staat stelt uw nalatenschap af te wikkelen zonder ondersteuning van een notaris.
Als u door mij en instructie wil laten maken stuur mij een persoonlijk bericht.

En als u mensen kent die dezelfde willen: van harte welkom, dus stuur dit artikel gerust door. 

Vond u dit een interessant artikel? Dan vind ik het fijn als u het deelt op Facebook, Twitter of Google+. Alvast dank daarvoor. 

.................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? Geïnteresseerd? U kunt zich hier aanmelden.

.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link
 Follow my blog with Bloglovin.