Hoe voorkomt u dat uw kind de erfenis DIRECT opmaakt?

kind, erfenis, AllesgeregeldNu


U ziet nu al dat uw kind niet goed met geld omgaat en dat er een grootte kans bestaat dat hij of zij in schulden komt.

Misschien hebt u een gehandicapt kind voor wie uit een verklaring van een arts of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie is gebleken dat het niet zelf in staat is om zijn of haar financiën te regelen.

Of misschien hebt u een onbeheerst kind dat waarde van geld niet goed begrijpt. Is uw zoon de eeuwige student die al zijn centjes aan uitgaan en feesten uitgeef? Of hebt u een dochter die dure spullen koopt en als Kim Kardashian eruit wil zien?

U kunt het gedrag van uw kind op geen enkele wijze beïnvloeden na talloze keren te hebben geprobeerd. U bent dus bang dat als u plotseling overlijdt het helemaal de verkeerde kant op gaat. Dat uw nalatenschap uitgegeven zal worden aan onnodige zaken.

Zo ver hoeft het niet te komen, want daar is een oplossing voor.

Als u weet dat uw kind niet goed met geld omgaat en daardoor in schulden kan komen, kunt u in uw testament laten opnemen dat het erfdeel van dat kind onder bewind wordt gesteld. Dat betekent dat uw kind niet direct over de erfenis kan beschikken en op deze manier uw nalatenschap niet binnen een jaar of twee kan verbrassen.

U benoemt iemand (een bewindvoerder) om de erfenis te beheren. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Bijvoorbeeld studiefinanciering, loon, uitkering, salaris, meubilair, sieraden, onroerende zaken (woning), effecten/beleggingen, vorderingen en schulden. Uw nalatenschap kan op deze wijze gedoseerd aan uw kind vrijvallen.

In principe kan iedereen die meerderjarig is tot bewindvoerder worden benoemd. Kent u iemand (een familielid of misschien een vriend) die administratief en financieel goed onderlegd is? Is deze persoon betrouwbaar? Wil deze persoon deze taak op zich nemen? Indien u een betrouwbaar iemand op het oog hebt die deze serieuze klus (wellicht kosteloos) kan en wil klaren, legt u dat vast in uw testament.

Naast de gegevens van de bewindvoerder kunt u ook aangeven tot welke leeftijd het bewind in stand blijft. Is dat 23 of 25 jaar of hebt u een andere leeftijd van uw kind in uw gedachten? Dat bepaalt u uiteraard zelf. Of u kunt bijvoorbeeld vastleggen dat het bewind vervalt als uw kind een opleiding heeft afgerond.

Hebt u niemand die deze taak op zich kan nemen? In dat geval kunt u uw bloedverwanten (tot de vierde graad) verzoeken om na uw overlijden van u en uw partner de bewindvoering aan te vragen bij de kantonrechter van de rechtbank in het arrondissement waar uw kind woont. Hun aanvraag wordt behandeld in een zitting. Ze ontvangen binnen 2 weken een uitspraak. Bij de benoeming stelt de kantonrechter de jaarlijkse beloning voor bewindvoerder vast op basis van de wettelijke regeling (2016: € 599,30). Dit bedrag wordt uit het vermogen van uw kind betaald. Dus door de kantonrechter aangestelde bewindsvoering is niet kosteloos!

Vijf jaar na uw overlijden kan uw meerderjarige zoon of dochter naar de rechtbank gaan met het verzoek het bewind op te heffen. Als uw kind vindt dat het zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak.

Ik ben voogd en bewindvoerder van mijn twee pleegkinderen. Voor hen doe ik het uiteraard kosteloos. Door hun vermogen te beheren leer ik ze tegelijkertijd hoe ze dat later zelf moeten doen. Daarnaast leer ik ze hoe ze de nalatenschap van hun ouders op de beste manier kunnen inzetten zodat het hen voordelen oplevert op langere termijn.

..........


Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? GeïnteresseerdU kunt zich hier aanmelden.

.................


Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.