Gescheiden, maar toch nog niet van elkaar af

gescheiden, AllesgeregeldNu


Helaas gaat één op de drie huwelijken kapot. Als u dat overkomt, wilt u dat alles goed geregeld is, toch? U wilt misschien niet dat uw ex-partner zich na uw overlijden met uw erfenis bemoeit of, nog erger, dat uw erfenis naar uw ex-partner gaat. Of wel?

Regelmatig wordt ik gevraagd of een ex-partner (ofwel ex-echtgenoot/echtgenote of ex-geregistreerd partner) nog erfgenaam zal zijn in geval van echtscheiding. 

Echter kan de echtscheidingsprocedure maanden duren. Totdat de beschikking van de rechtbank is verwerkt in de registers van de burgerlijke stand bent u dus nog getrouwd en erft u automatisch, op grond van de wet, van elkaar. 

Daarnaast is er nog een aantal situaties te bedenken wanneer uw ex-partner van u zou kunnen erven, ook als u van elkaar al gescheiden bent! 

Gaat u scheiden of bent u al gescheiden en wilt u dit risico uitsluiten? Dan is de tijd rijp om een testament op te stellen of, als u al een testament hebt, uw bestaand testament aan te passen!

In uw testament zou het onderstaande kunnen worden opgenomen:

1. Bij voogdij het 'ouderlijk vruchtgebruik' uitsluiten voor uw minderjarige kinderen

Misschien hebt u al door middel van een bestaand testament de voogdij geregeld voor het geval u en uw partner overlijden. Deze personen hebben zich ook bereid verklaard om de voogdij te aanvaarden (en uw kinderen in hun gezin op te nemen) na overlijden van u beiden. 

Nu is het zo ver: u bent overleden maar uw ex-partner leeft nog. Deze testamentaire voogdijbepaling heeft dus geen nut, want pas als uw ex-partner ook is overleden, is uw testamentaire voogdij van toepassing. Dit betekent dat uw ex-partner het ‘ouderlijk vruchtgenot’ heeft over de erfenis van uw kinderen (bijvoorbeeld de rente over spaartegoed van de kinderen).

Wilt u dat niet? Dan MOET U NU het ‘ouderlijk vruchtgenot’ in uw testament uitsluiten. Zo komen de inkomsten over de erfenis uitsluitend aan uw kinderen toe en niet aan uw ex-partner.

2. Bewindvoerder benoemen voor uw minderjarige kinderen

Als uw vermogen hebt, is zeer verstandig om een bewindvoerder aan te wijzen. Dit kunnen de beoogde voogd(en) zijn of iemand anders. Het is verstandig om een vriend of een familielid als bewindvoerder te benoemen, die verstand van financiën heeft. 

Deze persoon voert het bewind over het vermogen van uw kinderen. Dat doet hij of zij in ieder geval totdat uw kinderen 18 zijn. Maar u kunt de leeftijd ook verhogen naar 21, 23 of zelfs 25 jaar, als u dat nodig acht. (Lees dit 
artikel over bewindvoering die ik al eerder heb geschreven.)

Als de bewindvoering niet geregeld is, wordt de kantonrechter ingeschakeld, wellicht met bemoeienis van uw ex.

Wilt u dat niet? Dan MOET U NU iemand die verstand van financiën heeft als bewindvoerder in uw testament benoemen.

3.  Executeur benoemen voor afwikkeling van uw nalatenschap

Als de relatie met uw ex-partner niet goed is, is verstandig om een executeur te benoemen. Overleg met deze persoon of die deze taak op zich zou willen nemen. 

Executeur is iemand die de hele nalatenschap afwikkelt en verstand van erfzaken heeft. Hij of zij heeft het beheer over de nalatenschap, zorgt dat alle praktische zaken netjes worden afgehandeld, alle rekeningen worden betaald, de belastingaangifte (inkomsten- en erfbelasting) wordt gedaan en de kinderen hun erfdeel krijgen. 

Als er geen executeur is benoemd wordt de nalatenschap binnen de kantonrechter afgewikkeld, wellicht met bemoeienis van uw ex.

Wilt u dat niet? Dan MOET U NU iemand die verstand van erfzaken heeft als executeur in uw testament benoemen.

4. En ‘uitsluitingsclausule’ opnemen zodat de ex-partners van uw kinderen uw erfenis niet verkrijgen

Indien u niet wilt dat uw erfenis in handen van de ex-partners van uw kinderen komt, kunt u in uw testament opnemen dat de erfenis niet in de huwelijkse goederengemeenschap van je kinderen valt. 

Met zo’n ‘uitsluitingsclausule’ zorgt u ervoor dat uw kinderen de erfenis niet hoeven te delen of te verrekenen met hun ex-partner, want uw erfenis blijft altijd hun privévermogen. Zo een clausule kunt u nu al opnemen, ongeacht of uw kinderen wel of niet getrouwd zijn. 

Aan de andere kant, indien u veel vermogen nalaat, is het aan te bevelen om deze clausule te laten vervallen wanneer het huwelijk van uw kind eindigt door overlijden. Dat leidt tot een besparing op de erfbelasting.

Wilt u de ex-partners van uw kinderen uitsluiten? Dan MOET U DAT NU in uw testament opnemen.

5. Een 'tweetrapsmaking' opnemen zodat uw ex-partner niet erft

Als u overlijdt en vervolgens overlijdt uw ongehuwde en kinderloze kind (zonder testament) zijn uw andere kinderen en de ouder van het overleden kind (dus uw ex-partner) erfgenamen.

Wilt u dit niet?
 Dan MOET U NU tweetrapsmaking in uw testament opnemen. Daarmee gaat uw erfenis naar uw kinderen (trap 1) maar het restant van de erfenis na hun overlijden gaat aan uw andere kinderen of andere familieleden (trap 2). Dus niet naar uw ex-partner toe!

6. Bij doemscenario een 'alternatieve erfstelling' opnemen zodat uw ex-partner niet erft

Stel, u bent op vakantie met uw kinderen en jullie krijgen een ongeluk en niemand overleeft dit. Uw kinderen kunnen uw erfgenamen dan niet meer zijn, want zij zijn ook overleden. De kans bestaat dat uw ex-partner erfgenaam wordt.

Wilt u dat niet? Dan MOET U NU een ‘alternatieve erfstelling’ (andere erfgenamen benoemen) in uw testament opnemen, om dit (doem)scenario af te dekken. U weet immers nooit hoe het leven loopt!

.................


Gaat u scheiden of bent u al gescheiden, en hebt u hulp nodig bij het opstellen of aanpassen van uw testament? 

Ik kan u hierbij adviseren. Daarnaast kan ik het concept testament (dat opgesteld is door een notaris) met u doornemen zodat u er zeker van bent dat dat het is wat u wenst. 

Uiteraard kan ik ondersteuning bieden aan de bewindvoerders en executeurs die u in uw testament hebt benoemd, zodat zaken goed worden afgewikkeld na uw overlijden. 

Of u kunt mij als bewindvoerder of executeur in uw testament aanwijzen.

Hebt u mijn hulp nodig? Bel mij op 06 - 26 582 695 of mail mij naar 
info@alles-geregeld.nu. 

Of kent u iemand die mijn hulp kan gebruiken? Deel dit artikel via Facebook, Twitter en Google+, want op deze manier kunnen uw vrienden ook van deze informatie leren.

.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.