Vergeten erfenissen

#erfenis #nalatenschap #consignatiekas

Er lijkt steeds meer interesse te komen voor erfenissen en allerlei perikelen daaromheen. Binnenkort gaat Ruben Nicolai op zoek naar erfgenamen voor de nog niet opgeëiste nalatenschappen, in zijn nieuwe programma De Erfgenaam

 

Vergis je niet, dit komt ook in Nederland voor: erfenissen waarbij niemand de erfenis claimt of waarbij geen erfgenamen te vinden zijn tot in de 6e graad van bloedverwantschap. Dat zijn er honderden per jaar. En als er geen erfgenamen bekend zijn, dan gaat de erfenis uiteindelijk naar de Staat. Eventuele erfgenamen kunnen binnen 20 jaar hun erfenis opeisen. 

Alles is begonnen met de Tweede Wereldoorlog. De massale deportatie van Joden was gepaard gegaan met de noodgedwongen achterlating van eigen huizen, inboedels of bedrijven. 


Na de oorlog werd de Nederlandse staat wettelijk verantwoordelijk voor het beheer van het zogenaamde onbeheerd vermogen van de nog afwezige rechtmatige eigenaars. Personen werden inderdaad als 'afwezig' aangemerkt als ze door oorlogsomstandigheden tijdelijk niet vindbaar waren, maar ook als ze waren omgekomen zonder dat hun overlijden wettelijk vaststond.


Als onbekend was wie de erfgenamen waren van de achtergebleven vermogens werden toen natuurlijke personen - zoals advocaten of notarissen - door het Nederlandse Beheersinstituut tot bewindvoerder aangewezen. In een later stadium werden hiervoor organisaties opgericht zoals de Stichting Bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen (BAON). 

 

Sinds 2014 is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) waar de vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen worden gemeld. Het RVB onderzoekt vervolgens of een nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is (bijvoorbeeld als er wordt vastgesteld dat er geen erfgenamen zijn of als de erfgenamen niet bereid zijn om de nalatenschap op zich te nemen). 

De zoektocht naar erfgenamen begint bij de Gemeentelijke Basisadministratie, het boedelregister en het Centraal Testamentenregister. Indien nodig schakelt het RVB het Centraal Bureau voor Genealogie (Centrum voor familiegeschiedenis) in, of er worden verschillende buitenlandse onderzoekers aan het werk gezet als het vermoeden bestaat dat de erfgenamen zich in het buitenland bevinden. Dan kan de zoektocht tot enkele jaren duren. 

 

In de tussentijd zorgt het RVB ervoor dat de woningen uit de erfenis worden beveiligd, en dat het geld en de spullen netjes worden opgeslagen. 

 

Als het RVB erfgenamen vindt, laat ze de afwikkeling van de nalatenschap aan hen of hun vertegenwoordigers over. Soms draagt het RVB het dossier over aan een notaris, bijvoorbeeld als erfgenamen zich in het buitenland bevinden. Dan is de notaris de gevolmachtigde die namens erfgenamen de nalatenschap afwikkelt. 
Dankzij het werk van het RVB ging in 2018 toch nog ruim 8,5 miljoen euro uit zogenaamde onbeheerde nalatenschappen naar de rechtmatige erfgenamen.

 

Als het RVB geen erfgenamen op het spoor komt, wordt onderzocht hoe zo'n onbeheerde nalatenschap zou moeten worden afgewikkeld. Eventuele goederen worden omgezet in geld. Daarmee worden de schulden betaald (bijvoorbeeld uitvaartkosten die door de gemeente zijn betaald en die mogelijk nog moeten worden voldaan). Ook de kosten voor de afwikkeling van zo'n nalatenschap worden in mindering gebracht op de erfenis. 
Het resterende bedrag gaat in de consignatiekas van het ministerie van Financiën, waar het 20 jaar lang beschikbaar blijft voor rechthebbenden. 
Op dit moment zit er zo’n 100 miljoen euro in, waar geen erfgenamen zich voor aangemeld hebben. De grootste erfenis die nog op iemand staat te wachten is iets meer dan 230.000 euro.

Ook de kelders van het ministerie zijn vol met foto's, sieraden en persoonlijke spulletjes. Zelden wordt er iets opgehaald. 

 

Wil je weten of er iets voor jou tussen zit, wellicht van een of ander ver familielid en waar je wellicht recht op hebt? Ga eens kijken, want je weet het nooit en het kost je niets. Maak dan gebruik van dit zoekformulier. 

Komt jouw naam voor in de database en kun je jouw recht op uitkering aantonen? Dan kun je een claim indienen. Als je een claim toegewezen krijgt, ontvang je het gehele tegoed, want er worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

En zo gaat dat met de onbeheerde erfenissen en onbekende erfgenamen. Dit kan dus jouw nabestaanden ook gebeuren als je je nalatenschap niet goed regelt. 
Als je bijvoorbeeld geen testament hebt en een onoverzichtelijk vermogen. En als je bijvoorbeeld alleenstaand bent en geen contact hebt met de familie, of als je van buitenlandse afkomst bent met familie in het buitenland. 
Het uitzoeken wie dan je erfgenamen zijn en vervolgens het afwikkelen van je ingewikkelde nalatenschap kost tijd en geld, terwijl het regelen van dit soort zaken binnen handbereik ligt: je wensen in een testament vastleggen.

Als je alles nu alvast goed regelt, dan is de kans groot dat je nalatenschap in de juiste handen komt en precies zo hoe jij het hebben wilt.

 

In mijn boek 'Wat laat ik na?' ontdek je hoe je alle familiezaken rondom je erfenis goed (en slim) regelt en je familievermogen beschermt. Je sluit dit risico in ieder geval uit. Klik dan hier om een exemplaar van mijn boek te reserveren dat op 14 februari wordt gelanceerd.

Wil je mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.