Maakt u zich ook zorgen om eigen bijdrage voor zorg?

eigen bijdrage zorg


Weduwe Marie is net 83 jaar geworden en kan niet meer op zichzelf wonen. In de eerste week van januari 2019 is Marie opgenomen in het verzorgingshuis. 

De woning van Marie staat leeg. Als gevolmachtigde van haar moeder zorgt haar dochter Saskia dat de rekeningen worden betaald, zoals verzekeringen, energiekosten en gemeentelijke belastingen. 

Saskia maakt zich zorgen om de zorgkosten van haar moeder. Ze vraagt zich af of het pensioen van haar moeder hoog genoeg is om de kosten van de leegstaande woning en het verzorgingshuis te betalen. Ook wilde Saskia weten wanneer de woning van haar moeder gaat meetellen voor de berekening van haar eigen bijdrage voor het verzorgingshuis. 


Omdat Marie begin januari 2019 is opgenomen, is het jaar 2017 het peiljaar. Dit betekent dat het inkomen en vermogen van Marie in het jaar 2017 bepalend is voor de berekening van haar eigen bijdrage verzorgingshuis in het jaar 2019.

Marie had in 2017 een klein pensioen en AOW van in totaal € 30.000 bruto per jaar. Naast haar eigen woning had ze geen vermogen. Haar spaargeld had ze altijd aan haar dochter Saskia aan het eind van het jaar belastingvrij geschonken. 

Marie zal in de eerste periode van opname in het verzorgingshuis lagere woonlasten hebben, omdat het kabinet 4 maanden een redelijk termijn vindt om bestaande verplichtingen ten aanzien van het oude huis af te wikkelen. Bijvoorbeeld het huis te verkopen om niet met dubbele lasten te zitten. En dat is wat Marie en Saskia willen doen.
Op basis van haar inkomen en geen vermogen in het jaar 2017, zal Marie de eerste 4 maanden van het jaar 2019 een lage eigen bijdrage betalen van ongeveer € 250 per maand. 

Na 4 maanden verblijf zal Marie een hoger eigen bijdrage betalen van ongeveer € 1.300 per maand. 
En als het Saskia niet lukt om namens haar moeder de woning te verkopen, zal het bedrag wat overblijft aan inkomen voor een groot gedeelte worden gebruikt om de kosten van de leegstaande woning te dekken. Marie zal slechts een klein bedrag overhouden. Net voldoende om af en toe een gezellig uitstapje te doen of naar de kapper te gaan.

In 2020 is het jaar 2018 het peiljaar. Marie zal € 1.300 per maand blijven betalen, omdat haar inkomen gelijk is gebleven en omdat Marie op 1 januari 2018 nog thuis woonde en geen vermogen had. 

In 2021 is het jaar 2019 het peiljaar. Marie zal nog steeds € 1.300 per maand blijven betalen, omdat haar inkomen gelijk is gebleven en omdat Marie op 1 januari 2019 nog thuis woonde en geen vermogen had. 

Vanaf januari 2022 zal het inkomen en vermogen van Marie in het jaar 2020 bepalend zijn voor de berekening van eigen bijdrage. 

Marie zal tenminste € 1.950 per maand betalen, € 650 meer dan in 2020 en 2021! 

Ongeacht of haar woning wel of niet wordt verkocht, zal die meetellen als vermogen. 
In het geval haar woning niet wordt verkocht, zal de WOZ-waarde (€ 300.000) het uitgangspunt zijn voor de berekening. De eigen bijdrage van Marie gaat omhoog en er zal niets meer overblijven van haar inkomen voor een dagje uit of een bezoek aan de kapper. 
En indien haar woning in de tussentijd voor een hogere prijs dan de WOZ-waarde wordt verkocht, zal haar eigen bijdrage zelfs hoger worden dan haar inkomen. Op deze manier zal Marie haar vermogen moeten opeten!

..........

Hoe had Marie haar eigen bijdrage kunnen verkleinen?

Hoe kleiner het (inkomen en) vermogen, hoe lager de eigen bijdrage. 

Marie kon anticiperen op een mogelijke opname in een zorginstelling en een deel van haar vermogen overdragen aan haar dochter Saskia (nalatenschapsplanning), bijvoorbeeld door middel van een 
schenking op papier met Wlz clausule.

Ook door middel van een levenstestament kon Marie aan haar dochter Saskia volmacht geven om belastingvrij te blijven schenken (ook aan haarzelf). Dit is handig als de woning van Marie wordt verkocht, een behoorlijk bedrag op haar rekening komt en zij niet meer in staat is om zelf te schenken. 

Ook door het opstellen van een testament met de bepaling dat het kindsdeel van Saskia (uit nalatenschap van Saskia's vader) direct volledig opeisbaar is bij opname in een instelling met een eigen bijdrage, kon vermogen van Marie kleiner worden.
..........

Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage zou kunnen zijn en welke stappen u moet nemen om uw vermogen nu alvast over te dragen aan uw kinderen? Stuur mij dan een persoonlijk bericht of bel me via 06 - 26 582 695. We kijken naar de mogelijkheden.

..........

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? GeïnteresseerdU kunt zich hier aanmelden.

.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.