Jubelton schenken? Zo doet u dat.


jubelton, schenken, AllesgeregeldNuNeem Jos. Samen met zijn zoon Pieter heeft hij besloten om gebruik te maken van de eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000, bekend als de jubelton. De eerste afspraken zijn gemaakt en dus kwam hij bij mij met een vraag: 

'Mijn zoon Pieter heeft een hypotheek van € 250.000 en wil graag aflossen. Ik heb wat geld achter de hand en wil hem graag helpen. Hoe pak ik dat aan?'

Jos mag zijn zoon Pieter helpen om (een deel) van zijn hypotheek af te lossen door hem maximaal € 100.000 te schenken. Op deze wijze betaalt Pieter minder aan erfbelasting, want een deel van zijn 'erfenis' draagt Jos nu door middel van deze jubelschenking aan Pieter over. Pieter heeft ook lagere hypotheeklasten in de komende jaren omdat zijn hypotheek een stuk lager is geworden. 

Maar niet alleen Pieter, ook de belastingdienst heeft hier baat bij! De overheid heeft namelijk bepaald dat deze schenking van € 100.000 slechts gebruikt mag worden om de hypotheekschuld te verminderen. Dat levert de overheid geld op omdat het verminderen van de hypotheekschuld tot minder hypotheekrenteaftrek leidt. Er blijft dus meer geld over in de overheidskas! 

Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije schenking?

- Pieter moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
- indien Pieter ouder is dan 40, maar zijn partner met wie hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft jonger is dan 40, wordt aan deze voorwaarden ook voldaan; partners worden voor de schenkbelasting als één persoon gezien;
- Pieter mag maximaal € 25.526 van dit bedrag vrij besteden, de rest moet hij voor zijn eigen woning gebruiken; en
- de schenking mag in drie aangesloten jaren worden besteed.

Hoe pakt Jos dit aan?

Als Jos een groot bedrag aan zijn zoon Pieter schenkt, is het verstandig om dit vast te leggen in een schenkingsakte. Als Jos zelf een akte maakt, noemen wij dat een onderhandse akte. Hij mag deze schenking natuurlijk ook vastleggen via de notaris, maar het is niet verplicht. 

Deze schenking zal onvoorwaardelijk worden gedaan onder vastgelegde ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als niet is voldaan aan de voorwaarden (schenking ten behoeve van een eigen woning). Dit betekend dat als de schenking niet besteed is, zou Pieter (de ontvanger) het geld terug moeten geven aan Jos (de schenker).

Een notariële akte heeft voordelen ten opzichte van een onderhandse akte qua bewijslast en dat kan van belang zijn als er een discussie ontstaat tussen de erfgenamen en de ontvanger van de schenking. Maar als Jos slechts één zoon heeft die zijn erfgenaam is, kan hij kiezen voor een onderhandse akte (met uitsluitingsclausule, voor het geval dat het huwelijk/geregistreerd partnerschap van zijn zoon Pieter eindigt door echtscheiding) en op deze manier aan de notariskosten besparen. 

Het bedrag van € 100.000 moet Jos daadwerkelijk aan zijn zoon Pieter betalen. En Pieter moet het bedrag uiterlijk in 3 aangesloten jaren besteden (in dit geval 2017, 2018 en 2019). 

Omdat Pieter zijn hypotheek wil aflossen is het verstandig om niet meer dan het maximale bedrag per jaar af te lossen, om boeterente te vermijden. Dat is meestal 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag, in dit geval € 25.000. 

Stel Pieter gaat in 2017, 2018 en 2019 (drie aangesloten jaren) een bedrag van € 75.000 aflossen. In dat geval zal hij voor 1 maart 2018 de aangifte schenkbelasting moeten indienen. Omdat vrijstelling van toepassing is op (€ 25.000 + € 25.000 + € 25.000 =) € 75.000 en er nog € 25.000 over is dat binnen het vrij besteedbare bedrag van € 25.526 valt, is niets meer belast. Pieter moet wel met schriftelijke bescheiden doen blijken dat de 
schenking tijdig en in overeenstemming met de gestelde voorwaarden is besteed!

Als later blijkt dat Pieter niet heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld hij heeft € 75.000 niet afgelost binnen 3 jaar tijd) zal hij dat uiterlijk op 31 mei van 2019 aan de inspecteur van de Belastingdienst moeten melden. Hij zal tevens moeten aangeven op welke wijze verrichte schenking ongedaan wordt gemaakt en onder welke condities schadevergoeding (aan zijn vader Jos) wordt vastgesteld. Indien zijn vader de gegeven schenking niet terug wil en geen schadevergoeding wil ontvangen, is er sprake van een kwijtschelding en zal Pieter op ongebruikt bedrag schenkbelasting moeten betalen!

...........................

Hebt u ook vragen over de jubelschenking of hebt u een advies nodig over uw eigen situatie, help ik graag waar nodig. Bovendien help ik u ook met het opstellen van een onderhandse akte indien u dat niet lukt.

En stuur dit artikel gerust door naar anderen die van plan zijn om een jubelschenking te gaan doen maar niet weten wat er allemaal bij komt kijken. Alvast dank daarvoor!

...........................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? GeïnteresseerdU kunt zich hier aanmelden.


.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.