Kinderen onterven, nichtje als erfgenaam. Wat zijn de gevolgen?

kinderen, onterven, erfgenaam, AllesgeregeldNu
Ik was onlangs bij mijn kapper en daar hoorde ik een verhaal over een vrouw (ik noem haar mevrouw de Jager) die met haar eigen kinderen was gebrouilleerd en geen contact meer met ze heeft. Ze wilde haar beiden kinderen onterven, want ze was er helemaal klaar mee. 'De kinderen moeten zich met mijn nalatenschap ook niet gaan bemoeien en ze komen mijn huis niet meer in. Ik maak mijn geld zelf op, en ik schenk jaarlijks aan mijn lief nichtje een bedrag van € 5.000. Na mijn overlijden wordt zij mijn erfgenaam. Klaar.', zei ze. Mijn kapper vroeg mij hoe dat werkelijk zit. En, hebben haar kinderen toch ergens recht op?

Wat een vervelende situatie, dacht ik meteen. Ik zag het al voor me, een nalatenschap als bron van ruzie die alleen maar erger wordt na het overlijden van mevrouw de Jager... als niets is geregeld!

Uiteraard kan deze mevrouw haar kinderen onterven en op deze manier voorkomen dat zij de erfgenamen worden. Maar ze zou wel een testament moeten laten opstellen waarin zij de kinderen onterft, haar nichtje als erfgenaam benoemt en een executeur aanstelt die de afwikkeling van haar nalatenschap in de goede banen leidt. Het liefst één derde, die niets met haar kinderen en haar nichtje te maken heeft. Door haar kinderen te onterven beperkt zij hun erfenis en beschermt zij haar privacy, want de kinderen mogen na haar overlijden niet aan haar persoonlijke spullen komen en haar woning mogen zij niet betreden. Daar zorgt de executeur voor.

Maar mevrouw de Jager kan daarmee echter niet voorkomen dat haar twee kinderen recht houden op hun legitieme portie. Ze hebben recht op de helft van hun normale erfdeel, inclusief alle schenkingen die de kinderen bij leven hebben ontvangen en alles wat de laatste vijf jaar aan derden is geschonken. 

De legitieme massa wordt op de volgende manier berekend:

Bezittingen van mevrouw de Jager op dit moment (woning € 190.000, spaargeld € 10.000)
-/- schulden van mevrouw de Jager (hypotheek € 85.000)
+ alles wat zij bij leven aan haar kinderen heeft geschonken (€ 5.000 per kind)
+ alles wat zij in de laatste vijf jaar aan derden heeft geschonken (€ 5 * 5.000= € 25.000 aan haar nichtje)
-------------------------------------------------------------------------
Totaal legitieme massa = € 150.000
Totaal legitieme massa / 3 (nichtje en 2 kinderen) = € 50.000 per persoon.
Legitieme portie kind 1 = 1/2 * 50.000 - bij leven gekregen € 5.000 = € 20.000
Legitieme portie kind 2 = 1/2 * 50.000 - bij leven gekregen € 5.000 = € 20.000

De kinderen van mevrouw de Jager (legitimarissen) krijgen € 20.000 per persoon als mevrouw de Jager in 2017 overlijdt. LET OP: Dit bedrag is exclusief de jaarlijkse rente (voor zover hoger dan 6%) vanaf de dag dat aanspraak op legitieme portie is gemaakt. Indien de legitieme portie pas een jaar later wordt uitbetaald zal dit bedrag wat hoger uitkomen.

Aangezien de totale nalatenschap € 115.000 bedraagt (bezittingen ad € 200.000 - schulden € 85.000) en aan beide kinderen € 20.000 per persoon wordt uitbetaald, blijft € 75.000 over. Als alle kosten (notariskosten en kosten executeur) zijn gedekt, mag het nichtje van mevrouw de Jager het restant overhouden. 

Maar als mevrouw de Jager besluit om haar woning te verkopen, haar nichtje steeds jaarlijks € 5.000 te blijven schenken en uiteindelijk haar vermogen volledig op te maken, kan het zo zijn dat haar nalatenschap in de komende jaren lager wordt dan de legitieme massa. In dat geval zal een vordering op de enige erfgename (nichtje van mevrouw de Jager) ontstaan die zij na overlijden van mevrouw de Jager aan beide kinderen moet voldoen, inclusief de jaarlijkse rente (voor zover hoger dan 6%) vanaf de dag dat aanspraak op legitieme portie is gemaakt!

Daarom heb ik mijn kapper verzocht om mevrouw de Jager aan te raden bij mij langs te komen. Om met haar nu al de consequenties van haar handelingen te bespreken. Het zou voor mevrouw de Jager namelijk zeer verstandig zijn om, door eigen kinderen te onterven, haar nichtje niet in de problemen te brengen. 

Kent u iemand die in soortgelijke situatie zit en dit artikel interessant zou vinden? Stuur het door. Ik help hen natuurlijk ook van harte. 

..........

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? GeïnteresseerdU kunt zich hier aanmelden.


.................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.