Erfenissen in tijden van corona: aanvaarden zonder notaris DEEL 2

#erfenis #nalatenschap #overllijden #boekwatlaatikna #corona #aanvaardennalatenschap

In deze tijd van corona worden sommige van ons direct geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Vragen die bij velen leven zijn: Moet ik meteen naar de notaris of kan ik bepaalde zaken betreffende de nalatenschap zelf doen? Wat moet er meteen gebeuren en wat kan ik uitstellen?

Onze bewegingsvrijheid is op dit moment beperkt. Notarissen kunnen soms weigeren om - uit voorzorg maatregelen - de cliënten te ontvangen. En soms willen de cliënten - uit angst voor besmettingen - liever niet naar de notaris. Hoe moet je in deze situatie de nalatenschap aanvaarden als je in het (laatste en geldige) testament van de overledene als erfgenaam bent benoemd? 

Je kunt het volgende stappenplan gebruiken:


Stap 1: 
Verklaring nalatenschap downloaden van de site rechtspraak.nl 

Na een overlijden is het verstandig - tijdens corona of welke andere crisis ook - om je nalatenschap beneficiair te aanvaarden, onder voorbehoud van de boedelbeschrijving dus. Dat betekent dat je niet persoonlijk verantwoordelijk bent voor de schulden van de nalatenschap als de nalatenschap later negatief blijkt te zijn, door bijvoorbeeld vele schuldeisers die hun geld gaan opeisen. 

Voor het aanvaarden van je nalatenschap hoef je niet naar de notaris. Dat kun je zelf doen. Op de site van 
rechtspraak.nl kun je het formulier Verklaring nalatenschap downloaden.

Stap 2:

Schriftelijke toestemming (een volmacht) geven aan één van de erfgenamen om namens alle andere erfgenamen te handelen

Ben je met meerdere (meerderjarige) erfgenamen - bijvoorbeeld je broers en zussen - en willen ze allemaal beneficiair aanvaarden? Wonen de erfgenamen ver van elkaar vandaan en zouden ze het reizen in deze tijd van corona niet verstandig vinden? 

Dan kan één van de erfgenamen het formulier Verklaring nalatenschap namens alle erfgenamen invullen. Daarvoor is een schriftelijke toestemming (een volmacht) van de andere erfgenamen nodig. Zo'n volmacht kunnen erfgenamen zelf opstellen, ondertekenen en per post opsturen naar de persoon die namens allen het formulier invult (de gevolmachtigde). 

Een volmacht moet de volgende elementen bevatten om rechtsgeldig te zijn: 

  • persoons- en contactgegevens van jou als erfgenaam
  • de persoonsgegevens van de gevolmachtigde erfgenaam 
  • de persoonsgegevens van de overledene
  • je keuze om de erfenis beneficiair te aanvaarden 
  • de datum en je handtekening
  • een kopie van je legitimatiebewijs


LET OP: Voor de minderjarige erfgenamen moet een wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de ouder) of voogd (als beide ouders zijn overleden) namens kinderen de erfenis beneficiair aanvaarden. Doet een wettelijke vertegenwoordiger of voogd dat niet binnen 3 maanden, dan wordt de nalatenschap van rechtswege namens de kinderen beneficiair aanvaard en is kosteloos. De wetgever wil namelijk niet dat een kind de schulden van zijn ouders erft.  


Stap 3: 
Verklaring nalatenschap invullen, ondertekenen en opsturen naar de rechtbank

Als je volmacht gereed is en de gevolmachtigde 
het formulier Verklaring nalatenschap namens alle erfgenamen heeft ingevuld en getekend, stuurt hij het op naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. De gevolmachtigde stuurt een kopie van de overlijdensakte en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle erfgenamen mee.  

Stap 4:
Griffierechten betalen 

Als de Verklaring nalatenschap per post bij de rechtbank wordt ingediend krijgt de gevolmachtigde een factuur toegestuurd (130 euro griffierechten voor alle erfgenamen gezamenlijk aangezien de aanvaarding gezamenlijk is ingediend). 

Stap 5: 
Akte nalatenschap ontvangen 

Nadat de factuur is betaald, krijgt de gevolmachtigde binnen enkele weken een Akte nalatenschap thuisgestuurd, waaruit blijft dat alle erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. 

Deze 5-stappen procedure levert geen rompslomp op, je betaalt geen administratiekosten van de notaris, maar slechts de griffierechten van de rechtbank (130 euro voor alle erfgenamen gezamenlijk), die je bij de notaris ook zou moeten betalen. En je hebt jezelf beschermd tegen een negatieve erfenis: je bent dus niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. 

En hoe weet je of je nalatenschap positief of negatief is? 

Nadat je de nalatenschap beneficiair hebt aanvaard, ga je een boedelbeschrijving maken. Daar kun je wat meer tijd voor nemen, als je het maar 
binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater doet en naar de Belastingdienst opstuurt. In dat geval ben je geen belastingrente verschuldigd. Anders wel.

Hoe je een boedelbeschrijving zelf maakt, lees je in mijn blogartikel van de volgende week. 

.................

Heb je een vraag of dringend hulp nodig m.b.t. de afwikkeling van je nalatenschap? 


Stuur mij een e-mail via info@alles-geregeld.nu of bel via 06 - 26 582 695. In verband met het coronavirus kunnen wij telefonisch overleg inplannen.


Wil je mijn boek 'WAT LAAT IK NA?' bestellen klik dan hier. Je krijgt te weten wat je voor je dierbaren moet regelen om stress en zorgen te vermijden bij de afwikkeling van je nalatenschap.


Wil je eerst even kijken of mijn boek iets voor je is? 

Dan kun je 3 bonussen direct downloaden door op deze link te klikken

.................


Wil je mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.