Vermissing en financiële gevolgen voor de achterblijvers

achterblijvers, AllesgeregeldNU


Stel, uw man is naar Costa Rica gegaan met een aantal vrienden. Een jaar lang is hij zoek, onduidelijk of hij dood of levend is. U hebt samen een woning, waar een hypotheek op rust. Hij heeft een vaste baan bij een bedrijf X. Hij heeft geen levenstestament.

Waar krijgt u als achterblijver mee te maken?

Na een maand wordt zijn salaris stop gezet. Want als iemand niet op zijn werk op komt dagen, wordt op staande voet ontslagen. En dat betekent: geen baan, geen inkomen.

De betalingsverplichtingen lopen wel door: hypotheek rente, woonverzekeringen en zijn  zorgverzekering worden van zijn rekening afgeschreven.

Zonder uw man kunt u geen afspraken maken met de bank over de hypotheek, of met de Belastingdienst; zonder zijn handtekening kunt u zijn zorgverzekering niet opzeggen. Levensverzekeringen gaan niet tot uitkering over. 

Zolang niet juridisch is vastgesteld dat uw vermiste man is overleden, is er ook geen grond om het huwelijk te ontbinden en erfenis te verdelen.

Zonder verklaring van vermoedelijk overlijden kunt u de woning in zijn naam niet verkopen. In de regel duurt het vijf jaar voordat zo een verklaring kan worden afgegeven door de rechtbank!

Omdat u niet als gevolmachtigde bent benoemd door middel van een levenstestament, wordt een bewindvoerder van de rechtbank aangesteld. Maar de rechter kan zijn of haar bevoegdheid niet bekrachtigen, en dat betekent dat de bewindvoerder de problemen slechts in kaart kan brengen maar niet kan oplossen!

Wat had uw man kunnen doen om dit te voorkomen

Hij kon op zulke situaties anticiperen met een voorwaardelijke volmacht in zijn levenstestament. Hierin kon uw man vastleggen dat onder welomschreven voorwaarden, zoals langdurige vermissing, de verkrijger van de volmacht (u) het recht krijgt om namens hem (uw man) te handelen.


Deze kwestie rondom vermissingen en financiële gevolgen voor de achterblijvers staat nog steeds op de politieke agenda, maar een aparte status voor vermiste personen komt er niet. Verschillende instanties (zoals pensioenfondsen en de Belastingdienst) hebben nu protocollen opgesteld om achterblijvers te helpen, maar het is nog de vraag of concrete financiële problemen worden opgelost.

Met andere worden, dit kunt u NU zelf regelen voor LATER door middel van een levenstestament, in het geval dat... 

..........


Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? Geïnteresseerd? U kunt zich hier aanmelden.